Kalendár

 

Dátumy a miesta sobášnych obradov v kostoloch farnosti nájdete v sekcii < sviatosť manželstva >

PRÍPRAVA NA SVIATOSTI:

KURZ MANŽELSTVO - Dvojdielna príprava snúbencov pred manželstvom (asi 2× 1,5 hodiny)

- nepripravuje sa

KURZ KRST DIEŤAŤA - Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa (asi 1 hodina)

- nepripravuje sa

KURZ 1. SV. PRIJÍMANIE - Príprava rodičov a krstných rodičov na Prvé sväté prijímanie dieťaťa (asi 1,5 hodiny)

 nepripravuje sa

KURZ ÚVOD DO KRESŤANSTVA: určený pre budúcich birmovancov, pre dospelých, ktorí chcú prijať krst, alebo pristúpiť k eucharistii a k birmovaniu, ale aj pre všetkých, ktorí už na birmovke boli, ale chcú si prehĺbiť svoju vieru a život s Kristom v Katolíckej cirkvi.

- začína sa v októbri 2018
 

V prípade, že máte záujem absolvovať niektorý z kurzov a jeho konanie sa zatiaľ nepripravuje, kontaktujte, prosím, farský úrad!

 

Dátum Deň Čo sa udeje Kde O koľkej Poznámky
Práve táto nedeľa nedeľa

POPOLUDŇAJŠIA POBOŽNOSŤ - MODLÍME SA ZA FARNOSŤ, ZA SEBA, ZA CELÝ SVET...

CEZ PRÁZDNINY BÝVAŤ NEBUDÚ...
striedavo kostoly našej farnosti (porov. farské oznamy) 14:30   - Vyloženie Sviatosti Oltárnej
  - Modlitba posvätného čítania z liturgie hodín
  - Modlitby príhovoru - konkrétne úmysly na modlitbu príhovoru počas pobožnosti píšte na lístočky v predsieni kostola a hoďte do schránky - alebo, ak ste už niekedy úmysel písali, len ho z krabičky "použitých" úmyslov preložte do schránky, nemusíte ho písať nanovo.
  - Korunka Božieho milosrdenstva
 
- Eucharistické požehnanie

- Kto môžete a chcete, príďte a pridakte sa!
- Kto nemôžete a chcete, pripojte sa k nám v tomto čase doma - najlepšie spoločne v rodine, ak sa dá a je to možné - ľubovoľnou modlitbou!

"Zmena programu" vyhradená - skontrolujte si preto radšej vopred farské oznamy!
2. júna 2019 7. veľkonočná nedeľa
Prvé sväté prijímanie, jarný termín
farský kostol 10:00 Viac informácií na http://www.farar.inky.sk/1SPDietata.htm
8. júna 2019 sobota
Turičná vigília a nočná adorácia
farský kostol 20:00 20:00 slávnostná predĺžená liturgia vigílie;
21:30 až 24:00 adorácia s modlitbami, rozjímaním, spevmi,...
22:00 a 23:00 spoločné modlitby a krátky program, 24:00 slávnostné požehnanie.
23. júna 2019 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola sv. Ladislava v Necpaloch
Filiálny kostol sv. Ladislava v Necpaloch 9:00 Sväté omše budú nasledovne:
Turčiansky Peter o 7:30;
Necpaly o 9:00; po omši malé pohostenie pred kostolom po vzore "agapé"
Belá-Dulice o 11:00, po omši eucharistická procesia okolo kostola
23. júna 2019 nedeľa
Slávnosť titulu filiálneho kostola Božieho Tela v Belej-Duliciach
Filiálny kostol Božieho Tela v Belej-Duliciach 11:00 Sväté omše budú nasledovne:
Turčiansky Peter o 7:30;
Necpaly o 9:00; po omši malé pohostenie pred kostolom po vzore "agapé"
Belá-Dulice o 11:00, po omši eucharistická procesia okolo kostola
30. júna 2019 nedeľa
Slávnosť titulu farského kostola sv. Petra v Turčianskom Petre
Farský kostol sv. Petra v Turčianskom Petre 9:45  
30. júna 2019 nedeľa
FARSKÝ "SVÄTOPETERSKÝ" GULÁŠ
farský areál 13:45 Oslávime ním spoločne všetky tri tituly kostolov v našej farnosti ako náš spoločný farský sviatok.

Poobede sa zídeme o 13:45 vo farskom kostole na krátkej popoludňajšej pobožnosti ku cti najsvätejšieho Kristovho Tela, sv. Petra a sv. Ladislava. Po nej potom všetkých srdečne pozývame na Svätopeterský guláš v záhrade farského centra v Turčianskom Petre. Na všetkých sa tešíme a všetkým bratom a sestrám organizátorom už vopred krásne ďakujeme!
           

 

  • "Rodinné stretká": každý utorok po sv. omši na fare stretko všetkých, ktorí chcú so spoločným uvažovaním a diskusiou nad "katechézkou" a spoločnou modlitbou.

NA VŠETKY AKCIE STE VŠETCI SRDEČNE POZVANÍ!