Úradné oznamy a informácie farského úradu a farnosti

 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE FARNOSTI

 

Názov: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turčiansky Peter

Územie farnosti: Turčiansky Peter, Trebostovo, Trnovo, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Necpaly, Belá-Dulice, Folkušová

Adresa: Turčiansky Peter 150, 038 41 pošta Košťany nad Turcom

Telefón: farár 0903 173 383;

Mail: turciansky.peter@fara.sk; alebo priamo farár: farar@inky.sk

webstránka farnosti: www.turcianskypeter.fara.sk

webservis farára farnosti: www.farar.inky.sk

IČO: 31939091

DIČ: 2021433502

Bežný účet: UniCredit Bank SK27 1111 0000 0066 1455 0004

Štatutárny zástupca: Mgr. Miloš Pikala, farár

Diecéza: Banskobystrická

Dekanát: Turčianske Teplice

Úradné hodiny farského úradu:

 

Stránky a úradné záležitosti vybavujeme priebežne a k dispozícii sme Vám obzvlášť v stredu a piatok. V utorok a štvrtok vyučujeme náboženstvo, pondelok je voľný deň, v sobotu sa venujeme špeciálnym pastoračným záležitostiam (poučenia, stretká a pod.) a nedeľa je deň Pána.

Nedokážeme zaručiť, že aj v odporúčané dni vždy na fare niekto bude, kto Vašu vec vybaví (napr. kvôli pohrebom, vyučovaniu náboženstva a rôznym iným často nepredvídateľným povinnostiam).
Preto prosíme, aby ste si vždy radšej vopred telefonicky (0903 173 383) overili, či môžete prísť a vybaviť svoju vec.
Vopred ďakujeme za pochopenie!

V prípade, že chcete vystaviť krstný list, či iným výpis z matriky, venujte, prosím, pozornosť nasledovnému usmerneniu:
Podmienky vydávania krstných listov a iných dokumentov, obsahujúcich osobné údaje...

 

Farská pastoračná rada
 • za kostolné spoločenstvo br. Miloš Čiernik,
 • za Bratstvo sv. ruženca sr. Anna daneková,
 • za Modlitby otcov br. Jozef Bakarič,
 • za Modlitby matiek sr. Iveta Kolenčíková,
 • za Dom modlitby KJK sr. Alena Mundierová
 • za spoločenstvo mladých sr. Monika Smičeková
 • za filiálne spoločenstvo Necpaly br. Martin Žalman
 • za filiálne spoločenstvo Belá-Dulice sr. Valéria Blahušiaková

Menovaní do úradu dňa 1. 3. 2016, č. 4/2016 - porov. menovací dekrét + doplňovacie menovanie

Zápisnice zo zasadnutí: 12. 3. 2016; 16. 4. 2016; 4. 6. 2016; 17. 9. 2016; 12. 11. 2016; 11. 3. 2017; 27. 5. 2017; 18. 11. 2017; 12. 5. 2018; 2. 12. 2018 + štúdia;

Farská ekonomická rada
 • sr. Alžbeta Kopkášová
 • br. JUDr. Mário Buksa
 • br. Marek Sobkuliak
 • br. MVDr. Vladimír Hanzlík
 • br. Ing. Vojtech Mráz

Potvrdení v úrade dňa 1. 3. 2016, č. 4/2016 - porov. menovací dekrét

Práva, povinnosti a úlohy členov rady - porov Štatút farských ekonomických rád Banskobystrického biskupstva

Zápisnice zo zasadnutí: 7. 5. 2016; 9. 9. 2016; 23. 9. 2016; 17. 6. 2017; 27. 10. 2017; 17. 11. 2017; 8. 2. 2018; 2. 12. 2018 + štúdia; 9. 2. 2019;

Farské fórum: Akékoľvek veci, týkajúce sa farnosti, jej života, ale aj otázok duchovného života, Biblie, teológie,... môžete osobne konzultovať s kňazom našej farnosti aj na FARSKÝCH FÓRACH, na ktorých sme Vám k dispozícii vždy po nedeľnej sv. omši v Turčianskom Petre
 
Kľúčové kontakty: KOSTOLNÍCI (prístup dom kostola a pod.)
Turčiansky Peter - sr. Helena Kŕčová, 0940 846 385
Necpaly - sr. Žalmanová, 0908 536 851
Belá-Dulice - sr. Valéria Blahušiaková, 0907 397 925

ORGANISTI (spev a hudba pri obradoch, spevokol,...)
Turčiansky Peter - organisti - sr. Anna Kopkášová, 0918 080 278; alebo sr. Klimeková, 0907 345 176
Turčiansky Peter - spevokol - sr. Ivana Bakaričová, ivanabakaricova@gmail.com, 0908 453 482;
Necpaly - sr. Beťáková, 0908 944 969
Belá-Dulice - br. František Krajča, 0902 927 804

ZDOBENIE KOSTOLA (kvety výzdoba,...)
Turčiansky Peter - sr. Iveta Bakaričová, 0908 918 582
Necpaly - sr. Žalmanová, 0908 536 851
Belá-Dulice - sr. Valéria Blahušiaková, 0907 397 925